Sinds enkele weken is Nationale Bomenbank weer aan het snoeien in Zwijndrecht. Als u regelmatig in het Develpark wandelt of het zwembad in Zwijndrecht bezoekt, heeft u kunnen zien dat daar de bomen zijn gesnoeid. De vorige snoeironde vond plaats in 2017 en het is belangrijk dat de bomen periodiek op veiligheid worden gecontroleerd en dan meestal ook worden gesnoeid. In Nederland zijn alle boomeigenaars wettelijk verplicht (aantoonbaar) zorg te dragen voor de veiligheid van hun bomen. De gemeente Zwijndrecht laat daarom alle bomen elke drie jaar visueel controleren op veiligheid. Veiligheid is hierbij een breed begrip want er wordt naar veel verschillende zaken gekeken. De zaken die altijd worden geïnventariseerd zijn:

  • Dood hout: aanwezig grof dood hout of losse takken worden direct bij de controle verwijderd;
  • Doorrijhoogte: hierbij wordt gekeken of er geen takken lager dan 4,5 meter boven de weg hangen of lager dan 2,5 meter boven trottoirs en fietspaden;
  • Boomconditie: vertoont de boom groei of is de boom aan het afsterven. In dit laatste geval kan besloten worden een kapvergunningsprocedure te starten zodat de boom op termijn gekapt kan worden;
  • Dood hout: aanwezig grof dood hout of losse takken worden direct bij de controle verwijderd;
  • Doorrijhoogte: hierbij wordt gekeken of er geen takken lager dan 4,5 meter boven de weg hangen of lager dan 2,5 meter boven trottoirs en fietspaden;
  • Omgevingsfactoren: groeien de takken te dicht bij bijvoorbeeld een gevel, lantarenpaal of in een tuin;
  • Boomconditie: vertoont de boom groei of is de boom aan het afsterven. In dit laatste geval kan besloten worden een kapvergunningsprocedure te starten zodat de boom op termijn gekapt kan worden;
  • Boomveiligheid: op basis van een visuele controle wordt gekeken of de boom gevaar oplevert voor de omgeving. Voorbeelden van veiligheidsrisico’s zijn ingescheurde takken, slechte takaanhechtingen en zogenaamde plakoksels. Ook wortelopdruk wordt geregistreerd als veiligheidsrisico.
  • Ziekten en plagen: hierbij wordt gekeken naar parasitaire schimmels en zwamvorming. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van Eikenprocessierups of Essentaksterfte.
  • Periodiek onderhoud: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen begeleidingssnoei of onderhoudsnoei.

Als er gebreken worden geconstateerd worden die, waar mogelijk, direct verholpen door de snoeier. Als er aanleiding is om te twijfelen aan de (mechanische) veiligheid van een boom kan ervoor worden gekozen met specialistisch apparatuur nader onderzoek uit te voeren. U kunt daarover meer lezen op de website van ons zusterbedrijf Terra Nostra:
https://www.terranostra.nu/nl/diensten/boomtechnisch-onderzoek. Volgende maand kunt op deze website meer lezen over het uitgevoerde nader onderzoek.

In het Develpark en aan de Officiersvliet werd bij een aantal bomen de aanwezigheid van roetschorsziekte vastgesteld. De gemeente ondernam daarop gelijk actie en deze bomen zijn inmiddels door de Nationale Bomenbank verwijderd. De toelichting van de gemeente vindt u hier:
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Afval_duurzaam_en_milieu/Groen/Noodkap_zeven_esdoorns.

Inmiddels zijn der werkzaamheden in het Develpark afgerond en worden op dit moment de bomen in Heerjansdam gesnoeid.

Stand van zaken 2020

Deel dit artikel

Reacties niet mogelijk
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen