Worden alle bomen in mijn straat gesnoeid?

Per snoeironde beoordelen wij per boom of het noodzakelijk is om de boom te snoeien. De gemeente heeft voor de bomen een bepaald kwaliteitsbeeld opgesteld waar de bomen aan moeten voldoen. Wanneer een boom aan het gewenste beeld voldoet, hoeft deze boom niet te worden gesnoeid. Het kan in de praktijk dus zo zijn dat de ene boom in de straat wel wordt gesnoeid en de andere boom niet. Dit wordt ter plekke door de snoeier bepaald.

Reacties niet mogelijk