Hoe wordt de verkeersveiligheid geborgd?

De boomverzorgers hebben standaard bebording bij zich die wordt ingezet conform de richtlijnen van het Handboek verkeersafzettingen 96b van CROW. Waar nodig, zoals op drukke toegangswegen of verkeersknooppunten, zetten wij gecertificeerde verkeersregelaars in.

Reacties niet mogelijk