Ik heb last van de bladeren/vruchten/zaden van de boom, kan de boom gesnoeid of gekapt worden?

Het verlies van blad is inherent aan bomen en een mogelijk gevolg kan zijn een dakgoot vol bladeren. Hinder door blad, naalden of vruchten valt onder te dulden hinder. Hierbij gaat het algemeen belang van de houtopstand boven de overlast. Melden mag altijd, hiervoor kunt terecht de website van de gemeente Zwijndrecht:
www.zwijndrecht.nl/inwoners/contacten/klacht_of_melding_doorgeven

Reacties niet mogelijk